Anime Characters

From Naming Schemes
Revision as of 19:18, 29 April 2005 by 203.76.221.144 (talk)
Jump to: navigation, search
 • Akira
 • Tetsuo
 • Kaneda
 • Kai
 • Kaori
 • Kei
 • Kiyoko
 • Masaru
 • Takashi
 • Saya
 • Alita
 • Doc Ido
 • Zapan
 • Chihiro
 • Yubaba
 • Motoko Kusanagi
 • Bateau
 • Togusa
 • Ishikawa
 • Aramaki
 • Spike
 • Jet
 • Faye
 • Ed
 • Ein
 • Jin
 • Mugen
 • Fuu
 • Lavi Hed (Last Exile)
 • Claus Volca (Last Exile)
 • Naruto
 • Sasuke
 • Kakashi
 • Tsunade
 • Orochimaru
 • Shinji
 • Misato
 • Asuka
 • Rei
 • Kaworu
 • Magi (for domain -- from evangelion)
 • caspar
 • melchior
 • balthazar
 • Kenshin
 • Shishio
 • Sanosuke
 • Saitoh
 • Soujiro
 • Onizuka
 • Kyoichi
 • Aoi
 • Hideki
 • Chii