Hawaii

From Naming Schemes
Jump to navigation Jump to search

Hawaii[edit]

Everyone who has the opportunity to visit Hawaii understands it is a place like no other. Time stands still, and you forget all about the servers you left at home. Then when you get home, you just want to go back. So why not name your servers after the places you love?

They are grouped here in a few different ways: the major/minor islands, and full list of all islands/atolls by county.

Major and Minor Islands[edit]

These are the ones most people think of.

The Major Islands[edit]
 • Hawaii
 • Maui
 • Oahu
 • Kauai
The Minor Islands[edit]
 • Kaho'olawe
 • Lanai
 • Moloka'i
 • Ni'ihau

All Islands and Atolls By County[edit]

Hawaii County[edit]
 • Arched Rock
 • Coconut Island (Moku Ola)
 • Kalaemano
 • Kaluahee Rock
 • Kaopapa
 • Kauhuula
 • Kaula'ināiwi Island
 • Kawelohea
 • Keaoi Island
 • Kipu Rock
 • Kuhulu Rock
 • Laahana
 • Lepeamoa Rock
 • Mahikea Island
 • Mokuhonu
 • Mokuokahailani Rock
 • Mokupuku
 • Opihi Rock
 • Pa'akea
 • Paokalani Island
 • Pa'akea
 • Pohakulua
 • Pulehua Island
 • Reeds Island
 • Wahinemakanui


Honolulu County[edit]
 • Ahu O Laka Island
 • Banzai Rocks
 • Coconut Island (Mokuoloe)
 • Coral Island
 • Ford Island
 • Kaohikaipu Island
 • Khewa Moku
 • Kūkaimanini Island
 • Kahakaʻaulana Island
 • Kapapa Island
 • Kekepa Island
 • Kukuihoʻolua
 • Laulaunui Island
 • Mōkōlea Rock
 • Mānana Island
 • Mokauea Island
 • Mokoliʻi
 • Mokuʻlai
 • Mokuaia Island
 • Mokuauia
 • Moku Moʻo
 • Moku Iki
 • Mokulua Islands
 • Moku Manu
 • Mokumanu Islands
 • Moku Nui
 • Mokuoeo Island
 • Oʻahu
 • Pōhaku Kulaʻilaʻi
 • Papaʻamoi Island
 • Popoia Island
 • Pulemoku
 • Sand Island
 • Wānanapaoa Islands
Kalawao County[edit]
 • Molokaʻi
Kaua'i County[edit]
 • Kaʻula
 • Kaua'i
 • Kalanipuao Rock
 • Kuakamoku Rock
 • Lehua
 • Mokuaeae
 • Niʻihau
 • Puʻukole
Maui County[edit]
 • Āhole Rock
 • Ālau Island
 • Aawaiki
 • Aawanui
 • Aluea Rocks
 • Haukoʻi
 • Huelo
 • Hulu Island
 • Kaelua
 • Kahʻlau
 • Kahoʻolawe
 • Kalaepohaku
 • Kanahā Rock
 • Kaneapua
 • Moku o Kau
 • Kauwalu
 • Keʻpuka Rock
 • Kukuipalaoa
 • Lānaʻi
 • Laupapa Rock
 • Mākālea Rock
 • Mākapu Island
 • Mākoholā Island
 • Mahinanui
 • Makoloaka Island
 • Maui
 • Mokeehia Island
 • Mokuʻula
 • Mokuhālua
 • Mokuhala
 • Mokuhoʻoniki
 • Mokuhuki
 • Mokulau
 • Mokumana
 • Mokumanu
 • Mokupala
 • Mokupapa1
 • Mokupapa2
 • Mokupapapa
 • Mokupipi
 • Molokaʻi
 • Molokini
 • Moku Naio
 • Namoku
 • Nanahoa
 • Okala Island
 • Pāʻāonuʻakea
 • Pai Island
 • Papaloa
 • Papanui o Kane
 • Pohaku Manamana
 • Pohaku Paea
 • Poopoo
 • Puāukiʻi Island
 • Puāukoaʻe
 • Puupehe
 • Twin Rocks
 • Waiʻāpae
 • Waiakapuhi
Leeward Islands[edit]
 • Bare Island
 • Bird Island
 • Disappearing Island
 • Eastern Island
 • East Island
 • French Frigate Shoals
 • Gardner Pinnacles
 • Gin Island
 • Grass Island
 • Green Island
 • Hermes Atoll
 • Kittery Island
 • Kure Atoll
 • Laysan Island
 • Le Perouse Pinnacle
 • Lisianski Island
 • Little Gin Island
 • Little North Island
 • Maro Reef
 • Midway Atoll
 • Mullet Island
 • Necker Island
 • Nihoa
 • North Island
 • Pearl Atoll
 • Round Island
 • Sand Island1
 • Sand Island2
 • Sand Islet
 • Seal Island
 • Shark Island
 • Skate Island
 • Spit Island
 • Southeast Island
 • Tern Island
 • Trig Island
 • Whale Island

List compiled from Wikipedia. More info at [1].