Hindu Deities

From Naming Schemes
Jump to navigation Jump to search

Gods[edit]

 • Shiva
 • Brahma
 • Vishnu
 • Ganesh
 • Rama
 • Garuda
 • Hanuman
 • Surya
 • Indra
 • Mahesh
 • Pashupati
 • Venkateshwara
 • Tridev
 • Krishna
 • Mahadeva
 • Jagdish
 • Natarajan
 • Jagannath
 • Muruga
 • Kamnath
 • Vaikuntha
 • Kuldeva
 • Danta
 • Kalanabha

Goddesses[edit]

 • Aaradhna
 • Adya
 • Bhadrakali
 • Durga
 • Ganga
 • Gayatri
 • Jayanti
 • Kaldevi
 • Kali
 • Kapalini
 • Kashtharini
 • Lakshmi
 • Para
 • Parvati
 • Pujya
 • Radha
 • Rima
 • Saraswati
 • Sankata
 • Santoshi Ma
 • Shakti
 • Sita
 • Uma
 • Velaa
 • Yati