Japanese Kami

From Naming Schemes
Jump to navigation Jump to search
 • Amaterasu
 • Amenouzume
 • Ebisu
 • Fugen
 • Fujin
 • Hachiman
 • Inari
 • Izanagi
 • Izanami
 • Jimmu
 • Jizo
 • Kannon
 • Monju
 • Ninigi
 • Okuninushi
 • Omoikane
 • Omononushi
 • Raijin
 • Ryujin
 • Suijin
 • Susanoo
 • Takemikazuchi
 • Takeminakata
 • Tamanoya
 • Toyotamahime
 • Tsukuyomi
 • Watatsumi